Werkwijze

Mijn manier van werken kenmerkt zich door betrokkenheid en een open en respectvolle houding. Hierin staat het holistisch denken voorop.
Door actief te luisteren en mee te denken, zoeken we samen naar mogelijke oplossingen en veranderingen.
Het is belangrijk gebruik te maken van iemands sterke kanten en kwaliteiten om op deze manier in de toekomst zelf obstakels te overwinnen. Een prettige en veilige samenwerkingsrelatie staat daarbij voorop.

Als eerstelijnspsycholoog werk ik klachtgericht en ben ik gespecialiseerd in kortdurende behandelingen. Gemiddeld zal een behandeling 5 tot 8 gesprekken in beslag nemen.
In grote lijnen is iedere behandeling gericht op het leren begrijpen van uw klachten en deze vervolgens te verhelpen en zo goed mogelijk te leren
hanteren. De psychologie kent verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert veelal de beste resultaten op, omdat er vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan worden gezocht.
Ook het netwerk wordt hierin meegenomen voor ondersteuning en/of begeleiding om de zelfredzaamheid van cliënt te vergroten.

Er wordt gewerkt vanuit de Cognitieve gedragstherapie, directieve- en/of
non-directieve therapie en m.b.v. EMDR (traumatherapie). Dit is afhankelijk van de problematiek.
Daarnaast maak ik ook gebruik van technieken uit andere therapievormen zoals de sportpsychologie.

Crisis

Patiënten kunnen gedurende de avond en het weekend bij mij terecht voor crises.
Waar nodig, als mijn zorg niet toereikend is wordt er overlegd met de huisarts of het crissiteam van Lentis.
Bij afwezigheid van praktijkhouder word aangeraden contact te zoeken met de desbetreffende huisarts, als dat niet lukt dan contact zoeken met het crisesteam van Lentis. Het algemene nummer hiervan staat op de website vermeld.

De opbouw van een behandeltraject.

Meer weten over de behandeltraject?

Download hier de informatie >>>