Werkwijze

Mijn manier van werken kenmerkt zich door betrokkenheid en een open en respectvolle houding. Hierin staat het holistisch denken voorop.
Door actief te luisteren en mee te denken, zoeken we samen naar mogelijke oplossingen en veranderingen.
Het is belangrijk gebruik te maken van iemands sterke kanten en kwaliteiten om op deze manier in de toekomst zelf obstakels te overwinnen. Een prettige en veilige samenwerkingsrelatie staat daarbij voorop.

Als eerstelijnspsycholoog werk ik klachtgericht en ben ik gespecialiseerd in kortdurende behandelingen. Gemiddeld zal een behandeling 5 tot 8 gesprekken in beslag nemen.
In grote lijnen is iedere behandeling gericht op het leren begrijpen van uw klachten en deze vervolgens te verhelpen en zo goed mogelijk te leren
hanteren. De psychologie kent verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert veelal de beste resultaten op, omdat er vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan worden gezocht.
Ook het netwerk wordt hierin meegenomen voor ondersteuning en/of begeleiding om de zelfredzaamheid van cliënt te vergroten.

Er wordt gewerkt vanuit de Cognitieve gedragstherapie, directieve- en/of
non-directieve therapie en m.b.v. EMDR (traumatherapie). Dit is afhankelijk van de problematiek.
Daarnaast maak ik ook gebruik van technieken uit andere therapievormen zoals de sportpsychologie.

Hoe naasten worden betrokken

Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt.

Naasten kunnen aanwezig zijn bij de intake en/of een behandelsessie. Ook kunnen ze een rol spelen bij terugvalpreventie, of meer in algemene zin ingezet worden over de invulling van betrokkenheid.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl

De opbouw van een behandeltraject.

Meer weten over de behandeltraject?

Download hier de informatie >>>