Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is binnen de generalistische basis-ggz het kwaliteitsstatuut van kracht. Op basis van een model kwaliteitsstatuut wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele patiënt is georganiseerd:

– zodat dat aan een patiënt gepaste zorg wordt geleverd; – zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn; – zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is.

Een behandeling in de eerste lijn is in principe een kortdurende behandeling. Ook bij Wijnberg & Wijnberg, psychologen. Gezien de beperkte tijd is het zaak om zo snel mogelijk aan de slag te gaan en door te dringen tot de kern van het probleem. Daardoor is het soms moeilijk om ook voldoende aandacht te besteden aan het proces, de uitleg van de stappen en keuzes die gemaakt worden. In dit document zijn de hoofdlijnen van het behandelproces beschreven. Als u daar tijdens de behandeling meer uitleg over wilt, dan kunt u daar om vragen en wordt daar tijd voor ingelast.

Aanmelding

De huisarts bepaalt of u verwezen wordt naar de basis-ggz. De huisarts bepaalt niet welke psycholoog u kiest. De huisarts kan wel een suggestie of voorstel doen, maar als u een andere voorkeur heeft, dan kunt u die voorkeur uitspreken. Hebben vrienden of collega’s u aangeraden naar Wijnberg & Wijnberg, psychologen te gaan of heeft u zelf bedacht dat u bij ons onder psychologische behandeling wilt, dan kunt u uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar ons. Wijnberg & Wijnberg, psychologen heeft ook een kant-en-klare verwijsbrief klaar liggen, die de huisarts alleen maar hoeft te ondertekenen en moet voorzien van een tweetal agb-codes, praktijkstempel en handtekening.

Als u wordt verwezen naar ons, in de basis-ggz, en u wilt dat de kosten vergoed worden vanuit uw zorgverzekering, dan kan dat omdat wij, Wijnberg & Wijnberg, psychologen als gz-psychologen geregistreerd staan in het BIG register. Wij leveren zoals dat heet: verzekerde eerstelijns psychologische zorg. Echter, de huisarts kan u alleen verwijzen als een DSM-IV diagnose is vastgesteld; tenminste als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de kosten.

Bij aanmelding krijgt de patiënt bij Wijnberg & Wijnberg, psychologen altijd binnen een week een afspraak (intake). Na afloop van de intake kan worden vastgesteld of een behandeling kan worden gestart.

Wijnberg & Wijnberg, psychologen is een vrijgevestigde praktijk voor eerstelijns psychologische zorg. Tatiana Wijnberg is opgeleid als gz-psycholoog en geregistreerd in het BIG-register. Jeffrey Wijnberg is opgeleid als gz-psycholoog en psychotherapeut en geregistreerd in het BIG-register. Dergelijke registraties moeten elke vijf jaar vernieuwd worden. Daarbij moet voldaan worden aan eisen voor wat betreft werkervaring, intervisie
page1image22656 page1image22816

en na- en bijscholing. Voor meer informatie over onze opleiding en werkervaring, verwijs ik naar de webpagina www.wijnbergenwijnberg.nl

Het voordeel van een vrijgevestigde praktijk is dat u tijdens intake en behandeling met dezelfde psycholoog te maken hebt. Het nadeel is dat bij doorverwijzing, consultatie of vervanging bij ziekte en vakantie een beroep gedaan moet worden op een collega buiten de praktijk. Wijnberg & Wijnberg, psychologen werkt nauw samen met alle huisartsen in Noord-Nederland: en is de eerste privépraktijk die in Noord-Nederland is opgericht (1977). Zo heeft Wijnberg & Wijnberg, psychologen al 40 jaar een hoogstaande reputatie in de eerstelijns psychologische zorg. Er vindt vrijwel wekelijks overleg plaats met de betreffende huisartsen en zo kan voor de meeste problemen wel een oplossing gevonden worden. Daarnaast zijn er verwijsrelaties met een aantal psychiaters en instellingen.

De basis-ggz of eerstelijns psychologische hulp is voor kortdurende hulp met een maximum van 12 gesprekken van 60 minuten. Indien nodig kan wel een tweede serie gesprekken worden gestart, afhankelijk van de gestelde diagnose. Wij zijn voor u altijd telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Afspraken kunnen ook gemaakt worden voor in de avonduren en weekenden. Zowel telefonisch als via de mail (zie website) zijn wij, ook tijdens het werk, altijd te bereiken. Via de mail krijgt u binnen 24 uur antwoord.

Afronding en nazorg

Als de behandeldoelen behaald zijn wordt de afronding van de behandeling besproken.

Er wordt in onderling overleg bepaald of er nazorg geboden moet worden en op welke manier dat het best zou kunnen plaatsvinden. Soms is een doorverwijzing of terug- verwijzing naar de huisarts gewenst. Aan het eind van de behandeling vindt, tenzij de cliënt daar geen toestemming voor geeft, een korte terugrapportage naar de huisarts plaats.

Klachtenregeling

Als u vragen of klachten hebt over de behandeling laat het mij dan weten. Dat geeft mij de mogelijkheid om het probleem op te lossen. U kunt het tijdens de behandeling noemen, u kunt mij er een berichtje over sturen, maar u kunt er ook een aparte afspraak voor maken. Als u uw klachten liever met een andere psycholoog wilt bespreken, kan ik u doorverwijzen naar een collega, die kan bekijken of er een mogelijkheid is de problemen in onderling overleg op te lossen.

Zorgbelang Nederland

Wanneer u gebruik maakt van de gezondheidszorg en u heeft een klacht dan kunt u daarover contact opnemen met Zorgbelang Nederland via 0900 – 243 70 70. Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Nederland.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een leidraad op basis waarvan zij beoordeelt of een melding verder moet worden onderzocht.
In de meeste gevallen vraagt de inspectie de zorgaanbieder zelf de melding te onderzoeken.

Omdat het bij anonieme meldingen niet mogelijk is extra informatie op te vragen, kan de IGZ deze niet onderzoeken.
Bovendien is uw toestemming nodig om uw gegevens door te geven aan de zorgaanbieder.

U kunt contact opnemen met de Inspectie via 088 -120 5000.
Meer informatie vindt u op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Regionaal tuchtcollege

Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen van beroepsbeoefenaren die in het BIG-register zijn opgenomen.
Onder andere gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn BIG-geregistreerd. Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.

Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.
Telefoon: 0900 2437070, u wordt doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio. Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.