Gegevens

Nynke Klopstra

GZ-psycholoog / orthopedagoog / EMDR therapeut en sportpsycholoog.
Mobiel: 0625055847

BIG-registratie nr.: 19065516725

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

Locatie:

Nynke Klopstra, Psychologiepraktijk voor kinderen, (jong)volwassenen en sporters.

Topsportcentrum

“Omnium” (tweede verdieping)

Laan Corpus den Hoorn 101a
9728 JR Groningen

Wachtlijst

Er is op dit moment sprake van een wachtlijst. Vanaf half januari 2022 kunnen er weer nieuwe behandelingen gestart worden. Voor vragen of opmerkingen hierover graag contact opnemen per mail.

Wachttijden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bij een wachttijd langer dan een maand wordt er doorverwezen naar een andere GBGGZ- aanbieder.

Crisis

Buiten de bereikbaarheidstijden van de praktijk, en in geval van crisis wordt geadviseerd contact op te nemen met de crisisdienst Lentis:

Telefoonnummer Lentis: 050 522 35 55

Contact formulier: