Nynke Klopstra

Ik ben in 2006 afgestudeerd als GZ Psycholoog aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daarvoor heb ik mijn studie orthopedagogiek afgerond (RUG Groningen). Ik ben met het CIOS (sportopleiding) begonnen en heb dit vervolgd met een opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Naast mijn huidige werkzaamheden als sportpsycholoog/life style coach ben ik 13 jaar werkzaam geweest in de Forensische Psychiatrie bij GGZ Drenthe.

In mijn werk als therapeut heb ik mijn specialisaties in:

 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD en ASS)
 • Groepstherapie
 • Psychodiagnostiek
 • Consultatie
 • Trainingen op het gebied van ontwikkelingsstoornissen en posttraumatische stress stoornis, EMDR.
 • E-Health

Verder heb ik mij gespecialiseerd in traumabehandeling en ben ik EMDR therapeut. In het werken in de Forensische Psychiatrie heb ik cliënten behandeld met uiteenlopende psychische en psychosociale problematiek. Daarnaast heb ik veel ervaring met individuele behandelingen zoals:

Na het beëindigen van mijn judo topsport carrière (6-voudig Nederlands kampioen en derde tijdens Europese Kampioenschappen in 2004 in de gewichtsklasse 48 kg) in 2006 heb ik mijn interesse voor de sportpsychologie omgezet in het volgen van modules in deze aan de Universiteit Van Amsterdam. Vanaf 2007 tot juni 2011 ben ik als sportpsycholoog verbonden geweest aan het MTCC (Mental training en Coaching centrum te Groningen).
Vanaf 1 juni ben ik een eerstelijns psychologenpraktijk gestart gericht op kinderen, (jong) volwassenen en sporters.

Ik ben in het bezit van de volgende registraties die voor een goede hulpverlening en begeleiding van belang zijn:

 • Lidmaatschap NIP
  Leden hebben het keurmerk ‘psycholoog NIP’ van de Landelijke beroepsvereniging van psychologen NIP (Nederlans Instituut van Psychologen te Amsterdam).Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van De beroepsuitoefening van zijn leden.
 • Registratie in het BIG-register als GZ-(gezondheidszorg)psycholoog.
  Registratie gebeurt in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) die de kwaliteit in de gezondheidszorg bevordert en bewaakt. Het register is onderdeel van het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.
 • EMDR Practionar
 • Docent sportpsycholoog VSPN

 

Werkwijze

Mijn manier van werken kenmerkt zich door betrokkenheid en een open en respectvolle houding. Hierin staat het holistisch denken voorop. Door actief te luisteren en mee te denken, zoeken we samen naar mogelijke oplossingen en veranderingen. Het is belangrijk gebruik te maken van iemands sterke kanten en kwaliteiten om op deze manier in de toekomst zelf obstakels te overwinnen. Een prettige en veilige samenwerkingsrelatie staat daarbij voorop.

Als eerstelijnspsycholoog werk ik klachtgericht en ben ik gespecialiseerd in kortdurende behandelingen. Gemiddeld zal een behandeling 5 tot 8 gesprekken in beslag nemen.
In grote lijnen is iedere behandeling gericht op het leren begrijpen van uw klachten en deze vervolgens te verhelpen en zo goed mogelijk te leren
hanteren. De psychologie kent verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert veelal de beste resultaten op, omdat er vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan worden gezocht.

Er wordt gewerkt vanuit de Cognitieve gedragstherapie, directieve- en/of non-directieve therapie en m.b.v. EMDR (traumatherapie). Dit is afhankelijk
van de problematiek. Daarnaast maak ik ook gebruik van technieken uit andere therapievormen zoals de sportpsychologie.

Crises

Patiënten kunnen gedurende de avond en het weekend bij mij terecht voor crises.
Waar nodig, als mijn zorg niet toereikend is wordt er overlegd met de huisarts of het crissiteam van Lentis.
Bij afwezigheid van praktijkhouder word aangeraden contact te zoeken met de desbetreffende huisarts, als dat niet lukt dan contact zoeken met het crisesteam van Lentis. Het algemene nummer hiervan staat op de website vermeld.

De opbouw van het behandeltraject.

Meer weten over de behandeltraject?

Download hier de informatie >>>

 

Zorgkaart Nederland:

Klik hier voor de beoordeling van Nynke Klopstra bij zorgkaart Nederland >>>

Samenwerking

Nynke Klopstra werkt samen met verschillende medici (huisartsen in de provincie Groningen en Drenthe en artsen van het UMCG en het Martini Ziekenhuis) en paramedici (o.a. diëtisten, kinderfysiotherapeuten en logopedisten).

Daarnaast is Nynke Klopstra betrokken bij het WIJ-team in Vinkhuizen als orthopedagoog en GZ psycholoog waar zij binnen de basis GGZ behandelingen uitvoert samen met het kind en zijn/haar omgeving. Deze behandelingen worden gegeven in de Huisartsenpraktijk “ De Vuursteen” in Vinkhuizen.

Voor ernstige en/of complexe psychische of psychiatrische klachten bij volwassenen werkt Nynke Klopstra intensief samen in de tweede lijn met een klinisch psycholoog (Justyna Zuromska). Zij zijn beide werkzaam op de locatie Euroborg (Boumaboulevard 63) te Groningen.

Voor alle behandelingen van kinderen en volwassenen vindt er een voor en nameting plaats met de ROM-OQ45. Indien gewenst worden de behandelingen gegeven met ondersteuning van e-health (Mirror, Telepsy). Na de intake wordt afgewogen of deze wijze van online ondersteuning wel passend is bij de hulpvraag van de cliënt. Indien deself-support vaardigheden van cliënten niet optimaal zijn, dan kan gedeeltelijk of geheel
worden afgeweken van de e-health behandeling. Dit geldt ook voor een te lage intrinsieke motivatie van cliënten en/of cliënten met complexe psychiatrische problematiek.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat in zijn/haar zorg. Psychologenpraktijk NK voldoet aan het kwaliteitsstatuut GGZ- vrijgevestigde zie format hieronder.

Kwaliteitszorg GGZ samenwerkingsafspraken:

Hier vindt u informatie over de modules over landelijke GGZ samenwerkingsafspraken en ondersteuning met netwerken en naasten zoals dat gewaarborgd wordt in deze praktijk.