Crisis

Psychologenpraktijk NK is niet bij machte om crisisdienst te verlenen. Hiervoor verwijs ik naar uw huisartsenpost en/of crisisopvang in de provincie waar u woonachtig bent.In Groningen kunt u contact opnemen via de sociale teams van de gemeente, zie onderstaande link.

www.kwartierzorgenwelzijn.nl/sociale-teams