Volwassenen

Soms loop je als kind, (jong)volwassene/ ouder, sporter, school/ instelling of organisatie tegen vraagstukken of problemen aan. Je zou  graag over inzichten, tips en trucs beschikken om bijvoorbeeld kinderen te helpen in hun dagelijks functioneren. De eerstelijns psycholoog  kan u na aanmelding  ontvangen voor een eerste intakegesprek. Samen maken we een inventarisatie van de vragen en problemen. Daarna zal besproken worden hoe het traject eruit zal zien. Dit kan advisering, onderzoek, therapie en/of training inhouden. Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek.
Dit kan zeer kort zijn als het  om een beperkt advies gaat, of wat langer bij complexere problemen.

Voorbeelden van vraagstukken kunnen zijn:

 • Stoornissen binnen het autisme spectrum
 • ADHD, ADD
 • Onzekerheid en angst, zoals bijvoorbeeld faalangst
 • Gedragsproblemen
 • Organisatie en planningsproblemen
 • Burn out problemen
 • Blessureleed
 • Traumatherapie
 • Gedragspatronen die telkens terugkeren

De behandelingen voor kinderen worden niet vergoed door de gemeente vanwege geen contracten en zijn zelfbetalende trajecten.

Wat

Een eerstelijnspsycholoog levert psychologisch maatwerk aan mensen, die op het werk, met zichzelf of in relatie tot andere mensen problemen ervaren, zodat zij op eigen kracht weer verder kunnen.
Dit betekent dat samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch worden aangepakt. Vanzelfsprekend is er waar nodig nauw overleg met de huisarts en/of andere betrokken hulpverleners in de eerste lijn van de gezondheidszorg. Een beperkt aantal gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen.  Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als u er vroeg bij bent, kan een eerstelijnspsycholoog goed helpen!

Een eerstelijnspsycholoog kan helpen als u bijvoorbeeld last heeft van:

 • Angsten
 • Depressie, somberheid
 • Overspannenheid, ‘burnout’
 • Werk- of studieproblemen, werkloosheid
 • Verwerkingsproblemen door een traumatische ervaring, ziekte of verlies
 • Relatieproblemen
 • Lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen bij het ouder worden
 • Identiteitsproblemen
 • Gedragspatronen die telkens terugkeren

Sporters

Wil je het beste uit jezelf en uit je sport halen? Dan is mentale training wat voor jou! Of je nu topsporter bent, een recreatieve sporter of gewoon een fitnessfanaat, mentale training kan je helpen meer inzicht in jezelf te geven, waardoor je het optimale uit jezelf kan halen. Er kunnen verschillende redenen zijn om een sportpsycholoog te benaderen.
Zo kunnen er concrete dingen zijn waar je tegen aan loopt:

 • Ben je een echt trainingsbeest, maar komt het er nooit uit tijdens de wedstrijden?
 • Heb je veel moeite met het omgaan met invloeden van buitenaf of zijn het juist je eigen gedachten die je afleiden?
 • Of heb je juist veel last van spanningen voor of tijdens wedstrijden, wat zich kan uiten in slecht slapen en eten, maar ook in het nemen van verkeerde  beslissingen op belangrijke momenten?
 • Of als het plezier steeds minder wordt.

Dit zijn enkele van de vele voorbeelden waar de training zich op zou kunnen richten.

De sportpsycholoog kan ook een meerwaarde zijn om te leren omgaan met blessureleed, hoe kom ik weer terug op mijn niveau? Maar ook wanneer je geen concrete aandachtspunten aan kan wijzen, kan een sportpsycholoog meerwaarde bieden. Het zou je een stap verder kunnen brengen, dan wat je tot nu toe hebt bereikt met fysieke en technische training alleen. Mentale training is voor gezonde mensen en betekent veel oefenen en hard werken! Als er meer ernstige problemen spelen, moeten deze eerst worden aangepakt voordat we met mentale training kunnen starten. Hierbij valt te denken aan leer en studieproblemen, organisatieproblemen, nare gebeurtenissen meegemaakt, organisatie en planningsproblemen, het stoppen met topsport en lifestyle coaching.

Exclusiecriteria

Voordat ik iemand in behandeling kan nemen, wordt er zorgvuldig naar de aard en ernst van het probleem gekeken. In sommige situaties kan ik geen goede behandeling bieden en is andere of meer intensieve behandeling noodzakelijk zoals bij een hoog suïciderisico (waarbij je veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd) ernstige verslaving en bij psychoses. Er is dan meer intensieve behandeling nodig.

Bij zeer specialistische vragen zoals: behandeling voor bipolaire stoornissen, psychotische stoornissen, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, hoog suïcide risico, vraag ik door te verwijzen naar daartoe gespecialiseerde zorginstellingen.